Het instituut levert op aanvraag informatie en advies aan bedrijven, particulieren, overheids- en gerechtelijke instanties over het Nederlands- en Turks recht, met het oog toepassing ervan in de Nederlandse rechtspraktijk.

Onze Diensten
Bestaan uit gedocumenteerde rapporten met objectieve informatie en onafhankelijk advies, welke theoretisch goed onderbouwd en direct bruikbaar zijn in de Nederlandse rechtspraktijk.

In het gedocumenteerde rapport wordt weergegeven hoe het Nederlandse en Turkse recht op uw zaak van toepassing zijn, tevens voorzien van een conclusie welke onderbouwd is met relevante jurisprudentie en wetenschappelijk literatuur.

Indien het in uw zaak niet vereist is dat een uitgebreid rapport wordt geleverd, brengen wij een advies uit op basis van de ons voorliggende rechtsvraag, wederom onderbouwd met relevante jurisprudentie en wetenschappelijk literatuur.

Onze missie
Wetten veranderen en rechtspraak leidt steeds tot nieuwe inzichten. Tevens breiden de betrekkingen tussen Nederland en Turkije zich steeds verder uit. Dit leidt ertoe dat specialistische kennis van beide rechtsstelsels en specifieke rechtsgebieden onontbeerlijk zijn geworden voor de oplossing van knelpunten in de rechtspraktijk.

Dankzij ons team van ervaren juridische professionals en ons netwerk in beide landen zijn wij in staat om de Nederlandse rechtspraktijk te voorzien van snelle en efficiƫnte oplossingen.

Expertise Rechtsgebieden
Wij informeren en adviseren particulieren, bedrijfsleven, overheids- en gerechtelijke instanties op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Ondernemingsrecht

Handelsrecht

Belasting- en fiscaalrecht

Verbintenissenrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Mediation

Personen- en familierecht

Erfrecht

Voor vermogensrechtelijke zaken hanteert het NTJI een uurtarief van 240 euro per uur exclusief BTW.

Voor (reguliere) zaken op het gebied van het familie- en personenrecht en erfrecht bedraagt het uurtarief van het NTJI 165 euro exclusief BTW.

Indien door ons specialisten in Turkije worden ingeschakeld, worden deze kosten doorbelast. Uiteraard maken wij in dergelijke gevallen duidelijke afspraken met u.

In toevoegingszaken bedraagt het uurtarief van het NTJI 44 euro exclusief BTW. In dit soort zaken worden enkel de eerste 6 uren doorbelast aan de aanvrager. Het Ministerie van Justitie draagt namelijk zorg voor de vergoeding van de overige uren welke besteed zijn. Het voorgaande geldt ook voor eventuele kosten gemaakt door inschakeling van specialisten in Turkije.

Hoe dient u een aanvraag in?
U vult uw gegevens en een omschrijving van het onderwerp en de door u ervaren knelpunt zo volledig mogelijk in via het hieronder opgenomen aanvraagformulier.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op over wat wij voor kunnen betekenen. In dit kader wordt onder andere besproken de omvang van het te leveren advies en wat het te doorlopen tijdspad zal zijn. Hierbij staat maatwerk centraal.

Het is belangrijk dat wij beschikken over de feitelijke gegevens van uw zaak. Indien uw vraag betrekking heeft op een aanhangige zaak, is het daarom belangrijk dat wij alle stukken die betrekking hebben op de kwestie van u ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres info@ntji.nl

Aanvraagformulier

Bedrijf/Organisatie:

Naam:*

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Onderwerp:

Stel uw vraag:

Geheimhoudingsplicht
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Schriftelijke stukken in het Nederlands, Turks en Engels kunnen ons in de originele taal worden toegezonden. Voor andere talen achten wij vertaling gewenst. Indien gewenst zorgen wij voor vertaling van de stukken

Evenementen
Kennis van beide rechtsstelsels en de specifieke rechtsgebieden verbreden wij graag gezamenlijk door middel van cursussen, seminars en conferenties.

Juridisch Instituut Nederland – Turkije
Gebouw Delftse Poort
Weena 505, 17/21
3013 AL Rotterdam
E info@ntji.nl
T +31(0) 88 808 78 85

Site Footer

Algemene voorwaarden en disclaimer